Concursul judeţean L’HOMME ET LA MER

În contextul valorizării plurilingvismului într-o lume a mobilităţii forţei de muncă şi a comunicării, învăţarea şi promovarea limbii franceze, ca instrument de relaţionare eficientă, în diverse contexte ale vieţii contemporane, devin imperios necesare. Iată de ce concursul „L’homme et la mer” îşi propune să îi apropie pe elevi de studiul limbii franceze într-o manieră modernă, ludică, interactivă, ce vizează dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă prin intermediul artei şi al unor activităţi care ţin cont de particularităţile vârstei elevilor și de specificul regiunii litorale a Mării Negre.

În plus, experienţa acumulată de cadrele didactice şi elevii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanţa prin intermediul proiectului interguvernamental franco-român „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones” permite abordarea interdisciplinară şi transversală a competenţelor dobândite în limba franceză. Astfel, concursul este un excelent prilej de diseminare şi mutualizare a rezultatelor proiectului menţionat mai sus, pentru că a învăţa limba franceză nu înseamnă doar a descoperi lumea francofonă, ci mai ales dezvoltarea creativităţii şi a spiritului critic.

De asemenea, concursul se înscrie în linia pregătirii susţinerii de către elevi a examenelor cu recunoaştere internaţională DELF junior şi DELF scolaire, în conformitate cu obiectivele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi străine (CECRL).

Scopul proiectului :

Promovarea limbii franceze prin activități artistice ( fotografie, creaţie literară şi scurt-metraj în limba francezǎ)

Obiectivele specifice ale proiectului :

  1. Promovarea imaginii liceului.
  2. Promovarea specificului regiunii litorale a Mării Negre.
  3. Mutualizarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor de limba franceză, prin metode moderne.
  4. Implicarea elevilor din clasele bilingve și normale în activităţi ce vizează dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de evaluare.
  5. Evaluarea cunoştinţelor elevilor prin activităţi creative şi artistice.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectulul :

  • elevi din ciclul liceal ;
  • cadre didactice care doresc să se implice în acest proiect.

Beneficiarii direcți și indirecți:

Beneficiarii direcţi sunt participanţii la concurs, elevi de liceu din municipiu şi judeţ. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt, pe de o parte, profesorii îndrumători ai participanţilor, care au ocazia pe parcursul pregătirii şi derulării concursului, să-şi îmbogăţească si să-şi înnoiască metodele şi tehnicile de predare în acord cu ultimele prevederi ale Cadrului european comun de referinţă şi ale recomandărilor ME referitoare la dezvoltarea echilibrată a competenţelor de comunicare şi competenţelor de sensibilizare şi exprimare culturală, iar pe de altă parte, părinţii elevilor şi comunitatea locală, prin realizarea unei expoziţii cu lucrările premiate şi prin promovarea concursului în media locală.

Durata proiectului :(minimum 6 luni, maximum 12 luni) - decembrie 2023 – mai 2024

Descrierea activităţilor:
Activitatea nr.1: Concurs de fotografie
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2023 – mai 2024
Locul desfăşurării : online, pe adresa electronică a Colegiului Național „Mircea cel   Bătrân” Constanţa
Participanţi : elevi organizatori şi participanţi la concurs, cadre didactice profesori de limba franceză şi de educaţie plastică
Parteneri: şcolile din proiect, Alianţa Franceză Constanţa
Apelul la trimiterea de fotografii având tema „L’Homme et la mer” este lansat online la începutul intervalului către şcolile partenere. Acestea vor trimite pe adresa electronică a concursului fotografii însoțite de fișa de înscriere, conform regulamentului. Numele participanţilor selecţionaţi vor fi afişate pe site-ul liceului, iar creaţiile acestora vor fi evaluate în original.
Responsabili – profesorii de limbă franceză din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”       Constanţa.
Beneficiari - elevii din şcolile partenere.
Modalităţi de monitorizare, evaluare – selecţie conform calendarului, jurizare finală.
Activitatea nr.2: Concurs de creaţie literară în limba franceză (text scurt cu temă dată)
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2023 – mai 2024
Locul desfăşurării: online, pe adresa electronică a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”Constanţa
Pa        Participanți :  (elevi, cadre didactice): elevi organizatori şi participanţi la diferitele secţiuni, cadre didactice - profesori de limbă franceză
Parteneri - şcolile din proiect, Alianţa Franceză Constanţa
Concursul presupune elaborarea unui text literar scurt în limba franceză. Apelul la trimiterea de creaţii având tema „L’Homme et la mer” este lansat online la începutul intervalului către şcolile partenere. Acestea vor trimite pe adresa electronică a concursului  creaţiile însoțite de fișa de înscriere, conform regulamentului. Numele participanţilor selecţionaţi vor fi afişate pe site-ul liceului, iar creaţiile acestora vor fi evaluate în original.
Responsabili - profesorii de limbă franceză din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”  
Constanţa, elevii clasei a XII- a bilingv franceză ai liceului.
Beneficiari - elevii din şcolile partenere.
Modalităţi de monitorizare, evaluare - selecţie conform calendarului, jurizare finală.
Activitatea nr.3: Expoziție foto
Data/perioada de desfăşurare: mai 2024
Locul desfăşurării: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanţa / Alianța
Franceză Constanța
Participanţi (elevi, cadre didactice): organizatori, elevi participanţi la diferitele secţiuni, cadre didactice - profesori de limbă franceză
Parteneri - şcolile din proiect, Alianţa Franceză Constanţa
Fotografiile și creațiile literare în limba franceză vor fi prezentate într-o expoziție, la inaugurarea căreia vor fi anunțate rezultatele concursului.
Responsabili - profesorii de limbă franceză din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanţa, elevi voluntari, Alianța Franceză Constanța
Beneficiari - elevii din şcolile partenere
Modalităţi de monitorizare, evaluare – număr de vizitatori, chestionare
Activitatea nr.4: Concurs de scurt-metraje în limba franceză (film scurt cu temă     dată)
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2023 – mai 2024
Locul desfăşurării: online, pe adresa electronică a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”     Constanţa
Participanţi (elevi, cadre didactice): elevi organizatori şi participanţi la diferitele secţiuni, cadre didactice - profesori de limbă franceză
Parteneri - şcolile din proiect, Alianţa Franceză Constanţa
Concursul presupune realizarea unui film scurt în limba franceză (max.10 minute). Apelul la trimiterea de scurt-metraje având tema „L’Homme et la mer” este lansat online la începutul intervalului către şcolile partenere. Acestea vor trimite pe adresa electronică a concursului scurt-metrajele însoțite de fișa de înscriere, conform regulamentului. Numele participanţilor selecţionaţi vor fi afişate pe site-ul liceului, iar creaţiile acestora vor fi evaluate în original. Vor fi descalificate scurt-metrajele care nu respecta criteriul de originalitate.
Responsabili - profesorii de limbă franceză din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanţa, elevii clasei a XII- a bilingv franceză ai liceului.
Beneficiari - elevii din şcolile partenere.
Modalităţi de monitorizare, evaluare - selecţie conform calendarului, jurizare finală.
 

Activități extrașcolare

 

    CONCURSURI

                 Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       CLUBURI

                Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

    VOLUNTARIAT

                   Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       TEATRU

            Citește mai mult