Despre Silvia Şoşoiu se pot spune multe. Cei care o cunosc mai puţin ar vedea-o doar ca  o persoană discretă, modestă şi prietenoasă. Ceilalţi, aceia cere împart cu ea mai multe ore din zi, ar adăuga la toate acestea faptul că Silvia este indrăgostită de culoare, lumină, lume şi viaţă. Da, culoarea, tonurile, nuanţele îi exprimă trăirile fiecărei zile şi te întrebi dacă ea însăşi nu s-a născut din şi pentru culoare. Răspunsul un poate fi decât afirmativ. Silvia vede ceea ce mulţi un reuşesc: frumosul şi lumina.

Când vorbeşte despre ea, parcă tot aştepţi să-ţi dezvăluie ceva senzaţional, poate în felul în care o face presa acum în legătura cu orice subiect. La Silvia, senzaţionalul este însă talentul, munca şi stăruinţa cu care a făcut din artă viaţa ei.

Ultima expoziţie, intitulată “Şoaptele mării”, a propus publicului mai multe lucrări realizate prin tehnica mozaicului, lucru destul de rar întâlnit la artiştii contemporani. Despre sine şi mai ales despre activitatea sa artistică, profesoara de limba engleză, Silvia Şoşoiu spune:

 “Expozițiile personale de pictură și grafică precedente au avut loc atȃt în Iași (Călătorii, Casa Cărţii, 2002 și Fragmente, Goethe Zentrum, 2003) cȃt și în Constanța (Pretext decorativ, Careu Team, 2005). În calitate de absolventӑ a Facultații de Arte Plastice și Decorative, Constanța (2009) și de membrӑ a Uniunii Artiștilor Plastici din Romȃnia (din 2009), am participat la expozițiile de grup ale Filialei UAPR Constanța 1 în Constanța, Tulcea, Troyan (Bulgaria) și Dobrici (Bulgaria).

Expoziția personalӑ Șoaptele mӑrii însumeazӑ 36 de lucrӑri realizate din scoici, pietre şi melci într-o tehnicӑ apropiatӑ de cea a mozaicului, neobișnuitul fiind creat atȃt de materialele neconvenționale cȃt și de dimensiunea miniaturalӑ a lucrӑrilor. Douӑ dintre lucrӑri conțin plӑci de ceramicӑ încrustate în mozaic. Titlul expoziției sugereazӑ proveniența marinӑ a materiei prime.

Vernisajul expoziției a avut loc pe data de 11 noiembrie 2017 în sala de expoziții temporare a Muzeului de Artă Constanța și a fost deschisӑ de discursul doamnei director al muzeului Dr. Doina Pӑuleanu. Expoziția rӑmâne deschisӑ toatӑ luna noiembrie cȃt și în primele zile din decembrie.”

Lucrări din expoziție