Secția bilingvă francofonă, percepută ca filieră de excelenţă, are ca obiectiv stăpânirea la un nivel avansat a limbii franceze de către elevi și deschiderea europeană și internațională a instituției de învățământ în care funcționează. Această specializare este destinată elevilor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele de limbă franceză. 

Particularități ale profilului

- Elevii studiază limba franceză în regim de 5 ore pe săptămână, Geografia Franţei (in clasa a IX- a, o oră), Istoria Franței (în clasa a- X-a, o oră ), o disciplină non-lingvistică în limba franceză, la alegere (geografie, fizică, biologie etc.) în clasele a XI-a și a XII-a. Pe parcursul clasei a  XI-a, ei participă la un proiect de clasă interdisciplinar numit MODUL INTERDISCIPLINAR DE PROIECT, căruia i se alocă două ore pe săptămână.

- Elevii din clasele bilingve de limba franceză  susţin în cadrul bacalaureatului, în clasa a XII-a (proba C), o probă de competență lingvistică la limba franceză, după modelul examenului DELF B2 şi o probă scrisă la o disciplină non-lingvistică în limba franceză (DNL), adică geografie, fizică, biologie etc.  în funcție de opțiunea clasei.

Obținerea nivelului B2 la proba de competență lingvistică este o condiție necesară pentru  susținerea probei de examen la disciplina non-lingvistică. De asemenea, nota obținută laproba anticipată de bacalaureat(la finalul modulului interdisciplinar) este o condiție obligatorie pentru susținerea probelor specifice ale bacalaureatului francofon in clasa a XII-a.

Particularități ale bacalaureatului francofon:

-Pe diploma de bacalaureat sunt înscrise mențiunea "secție bilingvă francofonă"  și nivelul de cunoaștere a limbii franceze (B2 potrivit Cadrului European Comun de Referință pentru Limbile Străine).Această diplomă deschide elevilor posibilitatea de a urma studii universitare în Franța sau în alte țări francofone, precum și în cadrul filierelor francofone universitare de elită din România.

În ce constă Modulul interdisciplinar?

- Este vorba despre un proiect realizat în limba franceză

pe o temă aleasă de elevi, care implică cel puțin două discipline non-lingvistice. Această temă este tratată în sub-teme la care elevii lucrează în echipe constituite din 4-5 membri. Elevii efectuează o activitate de cercetare, utilizează o metodologie de proiect specifică și un instrument de lucru inovativ - carnetul de bord,  realizând un produs final pe care îl prezintă în echipă.

- Proiectul se încheie în luna mai a clasei a XI-a prin prezentarea produsului final  şi prin susţinereaprobei anticipate de bacalaureat, probă la care se evaluează carnetul de bord, gradul de implicare a fiecărui elev în proiect, cunoştinţele de DNL asimilate în cadrul proiectului precum şi nivelul de limba franceză.

IMPORTANT: Elevii care, pe parcursul celor 4 ani de studii liceale, obțin certificatulDELF nivel B2sau superior, nu vor mai avea de susținut proba de limba franceză la bacalaureatul francofon.

Pentru mai multe informații vizitați și :

Site secții francofone

Site studii în Franța

Site secția bilingvă a CNMB