COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE - prof. BĂRĂITARU JANETTA DANIELA

CONSILIER ETICĂ - prof.dr. RADU LUMINIȚA

COORDONATOR GIMNAZIU - prof. NEICU MARIA

 

COMISIA PENTRU REALIZAREA ORARULUI ȘCOLII

 • Prof. GEARÂP MIHAELA - responsabil
 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - membru
 • Prof. TĂNASE LOREDANA ELENA - membru
 • Prof. DUMITROF GABRIELA - membru

COMISIA PENTRU IMAGINE ȘI SITE-UL ȘCOLII

 • Prof.GHEORGHE FLORENTINA - responsabil
 • BOSINCEANU DORINA - administrator site
 • DRAGOMIR RADU - administrare LCD-uri
 • SIMULA IONELA- organizare expoziții
 • PAȚĂ MIHAELA - organizare târguri și evenimente de promovare

COMISIA SNAC

 • Prof. GEARÂP MIHAELA - coordonator
 • Prof. MARINESCU MARINA ANTOANETTA - membru
 • Prof. ROȘIORU AMALIA MARIA - membru
 • Prof. NEICU MARIA - membru
 • Psiholog CATANĂ ECATERINA - membru
 • SIMULA IONELA - membru
 • PAȚĂ MIHAELA - membru

COMISIA DE BURSE ȘCOLARE,TRANSPORT ȘI ALOCAȚII

 • Prof. DOGĂRESCU ADINA CARMEN - responsabil
 • Dir.adj. TĂNASE LOREDANA-ELENA  - membru, reprezentant CA
 • IȘVANCA LUDOVIC-SILVIU - membru, contabil-șef 
 • BOSINCEANU DORINA - membru, secretar-șef
 • DOBRINAȘ GABRIELA - membru, asistent medical
 • MORCAN SILVIU - reprezentant elevi, observator
 • VĂLEANU LAURA - secretar

COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

 • Prof.dr. VASILE NICOARĂ  - președinte
 • VĂLEANU LAURA - administrator SIIIR
 • BOSINCEANU DORINA  - membru
 • IȘVANCA SILVIU - membru
 • PAȚA MIHAELA - membru
 • DRAGOMIR RADU - membru

COMISIA DE CURRICULUM  

 • Prof. CONSTANTINESCU GABRIELA - responsabil
 • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
 • Prof. GEARÂP MIHAELA - membru
 • Prof. POPESCU ADRIANA-SIMONA - membru
 • Prof. NEICU MARIA - membru

COMISIA PENTRU FORMARE ȘI PERFECȚIONARE CONTINUĂ 

 • Prof. ZAHARIA CRISTINA ELENA - responsabil
 • Prof. PLOPEANU SORINA - membru
 • Prof. TÎRHOACĂ CORA-SIMONA - membru
 • Secretar șef BOSINCEANU DORINA - membru
 • Laborant VĂLEANU LAURA - membru

COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • Prof. CUTOVA JENIȚA - responsabil
 • PAȚA MIHAELA - secretar
 • Prof. NEICU MARIA - responsabil gimnaziu
 • DOBRINAȘ GABRIELA - membru
 • MUNTEANU MARIAN - membru
 • RIZEA VIOREL - membru

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 • Dir.adj. TĂNASE LOREDANA  ELENA- președinte
 • Prof. DRĂGAN DUMITRU - vicepreședinte
 • IȘVANCA SILVIU  - responsabil implementare
 • ȚĂRANU LILIANA - secretar
 • PAȚĂ MIHAELA - membru
 • Prof. KÖBER INGRID-ALINA  - membru
 • Prof. MARINESCU MARINA-ANTOANETTA - membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI , A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

 • Prof. MORARU GHEORGHE - responsabil
 • Prof. DERMENGIU ALINA - membru
 • Prof. dr. CÎRLIGEANU ANCA EVELINA - membru
 • Prof. dr. RADU LUMINIȚA - membru
 • Prof. TÂRHOACĂ CORA-SIMONA - membru
 • Psiholog CATANĂ ECATERINA - membru
 • Elev CONSTANTIN ANDREEA-AUGUSTINA - membru
 • Elev  NANCU DIMA - membru
 • Elev CACIANDONE DIMITRI-IANIS - membru

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

 • Prof. BĂRĂITARU JANETTA - DANIELA - responsabil
 • Prof . MARINESCU MARINA – membru (coordonare evenimente istorice)
 • Prof.  GHEȚEA ADRIANA – membru (cordonare evenimente sportive)
 • Prof. ROȘIORU AMALIA  – membru (coordonare evenimente culturale și artistice)
 • Prof. GHEORGHE FLORENTINA – membru (coordonare proiecte europene)
 • Psiholog  CATANĂ ECATERINA – membru (coordonare proiecte din mediul social defavorizat
 • Prof. BELCIN LUMINIȚA - membru ( coordonare publucații, creație literară )
 • Prof.dr. RADU LUMINIȚA - membru ( coordonare festivalul de teatru)
 • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru ( coordonare festivalul de teatru)
 • Prof. CONSTANTINESCU GABRIELA - membru ( coordonare CAER, CAEN)
 • prof. ZÎRNĂ CĂTĂLIN - membru ( coordonare CAER, CAEN)
 • SIMULA IONELA - membru ( coordonare activități extrașcolare )
 • PAȚĂ MIHAELA - membru ( coordonare organizare bază materială) 

COMISIA PENTRU CONCURSURI ȘI OLIMPIADE

 • Prof. CHICHIRIM MIRELA - responsabil
 • Prof. PETREA CRISTINA-MARIA - membru
 • Prof. BELCIN  LUMINIȚA - membru
 • Prof. NICOLESCU ADRIAN-ERACLE – membru
 • Prof. BĂTRÎNCA ADINA-MARIANA - membru

COMISIA PARITARĂ

 • Prof. dr. NICOARĂ VASILE - director                          Prof. TÂRHOACĂ CORA-SIMONA - lider grupă sindicală
 • IȘVANCA LUDOVIC-SILVIU - contabil-șef                  Prof. ROȘIORU AMALIA-MARIA
 • BOSINCEANU DORINA - secretar-șef                       Prof.  DIAMANDI LAURENȚIU 

COMISIA PRIVIND SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE

 • Prof.dr. NICOARĂ VASILE - președinte
 • Prof. ZAHARIA ELENA-CRISTINA - membru
 • Metodist CCD SECU LAURA - membru

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 • Prof. DRĂGAN DUMITRU - responsabil
 • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
 • Prof. GIUGLEA ANTOANETA LAURA - membru
 •  DUMITRESCU MARIANA                  - comitet părinți
 •  POPESCU CRISTIANA                      - reprezentant Consiliu local
 •  MURARIU OLIVIA-MARIA                  - reprezentant elevi

       

Activități extrașcolare

 

    CONCURSURI

                 Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       CLUBURI

                Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

    VOLUNTARIAT

                   Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       TEATRU

            Citește mai mult