În anul școlar 2023-2024 acordarea facilităților de transport pentru elevi este reglementată de HG 810/2023, ale cărei anexe vi le prezentăm în fișierele următoare :  

pdf mic     Acordare facilități transport feroviar / cu metroul / naval

pdf mic     Acordare facilități transport rutier 

Ne vom referi la facilitățile acordate pentru transportul rutier.

În cazul transportului public local/metropolitan , titlul de călătorie gratuit pentru elevi se eliberează nominal ,de către operatorul de transport pe baza confirmării calitații de elev , realizată prin prezentarea carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs sau anterior în primele 30 de zile sau pe baza adeverinței de elev emisă de unitatea de învățământ.  

 

În cazul transportului public județean / interjudețean , părintele/ reprezentantul legal sau elevul major va depune la școală o cerere-tip , însoțită de documentele menționate în ea.

Cererea , al cărei model este prezentat în fișierul atașat, va fi depusă la Secretariatul colegiului sau trimisă  în format electronic, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 22 septembrie 2023.

Important ! Adresa înscrisă în cerere trebuie să coincidă cu cea din Cartea de Identitate a elevului sau părintelui în cazul elevilor sub 14 ani.

Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care cererea conține date incomplete sau incorecte !   

pdf mic     Cerere-tip transport rutier județean/interjudețean

Activități extrașcolare

 

    CONCURSURI

                 Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       CLUBURI

                Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

    VOLUNTARIAT

                   Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       TEATRU

            Citește mai mult