pdf mic     Ordin privind desfășurarea admiterii în anul școlar 2022-2023

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022- 2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

pdf mic     Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii

pdf mic     Calendarul admiterii    

 pdf mic     Calculul mediei de admitere

 pdf mic     Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

 pdf mic    Lista examenelor echivalate