pdf mic     Ordinul ME privind organizarea admiterii în 2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024- 2025 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

pdf mic     Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii

pdf mic     Calendarul admiterii

pdf mic     Calculul mediei de admitere  

 pdf mic     Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

 pdf mic     Lista examenelor recunoscute

 

 

 

 

 

 

Activități extrașcolare

 

    CONCURSURI

                 Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       CLUBURI

                Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

    VOLUNTARIAT

                   Citește mai mult

Activități extrașcolare

 

       TEATRU

            Citește mai mult