Disciplina

 

Nr. Crt.

    Numele  și prenumele Clasa Profesor Premiul Obsevatii

Filosofie

1-P I

    1 Marin Gabriel XII Andreescu Aliss PREMIUL I Calificat nationala

Tinerii dezbat

1 - PI

     2

Pariza Teodora

Dima Robert

Ștefanopol Călin

IX C

XII G

XII E

Mindirigiu Eduard PREMIUL I Calificați națională

 

CATEDRE

Limbă & comunicare

 

Citește mai mult

CATEDRE

Matematică & Informatică

Citește mai mult

CATEDRE

Știinte  ale  naturii 

 

Citește mai mult

CATEDRE

Om & Societate     Educații & Tehnologii

Citește mai mult