În anul școlar 2017 - 2018 , Comisia de evaluare și asigurare a calității va avea următoarea componență:

  • Prof. OPREA LUCIAN - responsabil
  • Prof. ARIF ANDALUZIA - membru
  • Prof. CHICHIRIM MIRELA - membru
  • Prof. MIRCEA LAVINIA - membru
  • Prof. ZAHARIA CRISTINA - membru
  • BUDURESCU ILEANA - comitet părinți